Onderwijsachterstanden; hoe komen we er vanaf?

In Nederland zijn er op dit moment teveel kinderen met een onderwijsachterstand. Belangrijk is dat deze achterstanden zo vroeg mogelijk in het leven van een kind worden ingehaald, want hoe ouder een kind wordt hoe moeilijker het wordt om deze achterstanden in te halen. Maar hoe kan je onderwijsachterstanden nou effectief tegen gaan, in dit artikel vertel ik je daar meer over.

Betrek het hele gezin

Het gezin heeft invloed op de leefomgeving van een kind. Zo kan het bijvoorbeeld al een groot verschil maken als er thuis geen Nederlands wordt gesproken, dit kan lijden tot een taalachterstand. Uit onderzoek blijkt dat het betrekken van het gezin van positieve invloed is op de ontwikkeling van het kind. Er zijn speciale programma’s opgezet waarin getracht wordt de houding en het gedrag van de ouders te beïnvloeden.

Onderwijsachterstanden bij oudere kinderen

Oudere kinderen zijn gebaat bij een andere aanpak. Voor oudere kinderen zijn de effecten van langer naar school gaan op een dag positief bewezen. Langer naar school gaan doe je bijvoorbeeld met naschoolse activiteiten. Denk hierbij aan schoolzwemmen, bijles en andere activiteiten rondom school.

Een sterk lerarenteam

Onderwijsachterstanden komen vaak voort uit het uitvallen van docenten. Daarom is het des te belangrijker dat er wordt geïnvesteerd in een sterk team van leraren of docenten met een verbetercultuur. Het is belangrijk dat zij streven naar het maximaal haalbare. En telkens weer bereid zijn om een verbetering door te voeren. Meer weten over verbetercultuur en onderwijsachterstanden neem dan eens een kijkje bij Stichting Leerkracht.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*